Bán CHCC Chelsea Park,Q.C?u Gi?y Chính ch? c?n bán g?p can h? chung cu Chelsea Park, DT 128m2, thi?t k? 3 PN,2wc, nhà nguyên b?n ( có: DH; rèm; t? b?p; t? âm tu?ng; sàn g?; tr?n th?ch cao.) Là khu v?c thu?n ti?n giao thông, g?n tru?ng, ch?, siêu th?,.. Có b? boi ngoài tr?i, t?ng h?m ô tô r?ng, d? xe tho?i mái, quang c?nh xung quanh d?p. Giá c? th?a thu?n ( c?m k?t giá th?p nh?t th? tru?ng ) Mi?n phí 100% cho khách di mua nhà. LH: A Nghia Tel: 0989 178 486.