T?o Nh?t Spirulina ng?n ng?a bo ph

Cng d?ng:
H? tr? ch?ng lo ha, h? tr? ?i?u ha hormone, gip ln da m?n mng, t??i tr? cho ph? n?..
Cung c?p cc Vitamin v b? sung cc ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho c? th? (Ch?ng suy dinh d??ng r?t t?t cho tr? em, ng??i l?n tu?i, ng??i b?nh sau ph?u thu?t, ng??i thi?u dinh d??ng).
B? sung Vitamin, ch?t dinh d??ng gip t?ng c??ng s?c ?? khng cho c? th?. H?n ch? qu trnh lo ha. Ng?n ng?a cc b?nh cc b?nh th?i ??i nh? bo ph, tim m?ch, ti?u ???ng, huy?t p cao, ung th??
H? tr? ?i?u tr? to bn, tr?, gi?m cholesterol mu. T?ng c??ng th? l?c. T?ng c??ng sinh l?c cho ?n ng, trng d??ng b? th?n.
Li?u dng:
- Ngy u?ng 10-20 vin tr??c ho?c sau b?a ?n (c th? chia lm 2-3 l?n).
- N?u mu?n gi?m cn nn u?ng tr??c b?a ?n.
- N?u mu?n t?ng cn, b?n nn u?ng sau b?a ?n.
Ch : Nn u?ng nhi?u n??c khi dng t?o ?? c tc d?ng t?t h?n cho c? th?.
T?o Nh?t Spirulina ng?n ng?a bo ph
- Ph h?p v?i m?i l?a tu?i: ng??i tr? tu?i, ng??i cao tu?i, v?n ??ng vin th? thao, ph? n? l?n tu?i
- Dng cho ng??i b?nh, ph? n? c thai v cho con b, ng??i lm vi?c b?n r?n, ?n u?ng t rau xanh, tri cy, tr? em l??i ?n?
- Nh?ng ng??i m?c cc b?nh: ti?u ???ng, bo ph, ?n king, huy?t p cao, to bn, tim m?ch.
Thnh ph?n dinh d??ng:
B?t t?o Spirulina nguyn ch?t
H?p 2,200 vin
Gi bn: 710.000 VN?
Chi ti?t sx xem t?i : http://thietbiyte-eu.com/Product.asp...&ID=174&Cat=34

====== Hy g?i ?? ???c ph?c v? - Ms.H?p ? 0904 625 088======

Cng ty CP H??ng Vi?t
?C : S? 4 Tn ??c Th?ng ? HN
?T : 0904 625 088 - 04 62 93 11 29 ( G?p H?p)
Web: http://thietbiyte-eu.com
Y!M 1: kdhv56
Y!M 2: huongvietkd01
AT 18/08/2012
====
my siu m, siu m 4D, siu m mu, thi?t b? b?nh vi?n, CTS 5000 , SIUI, My ?o huy?t p , My ?o ???ng huy?t , my ?o m? mu , my ?o cholesterol , my ?o gt ( acid uric ) , My ?i?u tr? vim m?i ,My xng m?i h?ng ,Nhi?t k? , ?ai b?ng gi?m bo ,B?n ngm chn ,B?n massage chn ,G?i massage , My ?i?n chm ,My xng h?i da m?t , Ti xng h?i ,T?o xo?n (Spirulina) , Omega 3 , Th?c ph?m ch?c n?ng , nhi?t ?m k? , thi?t bi y t? , s?c kh?e , Tanita , one tocuh ultra2 ,Beurer