* TẢI GAME - thông tin chi tiết tại : http://mobihoi.info/category/avatar-game

Cách 1 : Tải về v* c*i đặt avatar tự động v*o di động bằng cách soạn tin: (Phiên bản mới nhất)
RTN G2 g*i 8124 - để tải file jar (Ph* 1000/sms)
RTN G2D g*i 8124 - để tải file jad (Ph* 1000/sms)

* Tặng bạn, soạn tin: RTN G2 [số điện thoại] g*i 8124
* Tặng bạn, soạn tin: RTN G2D [số điện thoại] g*i 8124V* dụ: RTN G2 0938666712 g*i 8124
+ Riêng đối với ĐTDĐ Adroid thì tải theo cấu trúc sau nhé (Phiên bản mới nhất).

+ Bản thường
RTN G2A g*i 8124 - để tải file apk (Ph* 1000/sms)
Tặng bạn, soạn tin: RTN G2A [số điện thoại]g*i 8124

+ Bản HD
RTN G2AD g*i 8124 - để tải file apk (Ph* 1000/sms)
Tặng bạn, soạn tin: RTN G2AD [số điện thoại] g*i 8124

* Cách Nạp Tiền
* Cách 1 : Nạp tiền bằng các thùng ATM trong giao diện Game


* Cách 2 : Nạp tiền bằng các sim di động khác soạn tin như sau :

Xứ sở Diệu Kỳ:
TD3 RE8 t*i khoản m*t khẩu g*i 8524 (đăng ký t*i khoản bằng SMS)
TD3 LUONG8 t*i khoản g*i 8724 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)
TD3 NAP8 t*i khoản g*i 8624 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)
TD3 NAP8 t*i khoản g*i 8724 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

Xứ sở Thần Tiên
TD3 LUONG7 t*i khoản g*i 8724 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)
TD3 NAP7 t*i khoản g*i 8624 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)
TD3 NAP7 t*i khoản g*i 8724 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

V* dụ: t*i khoản đăng nh*p game của bạn l* muagi thì cú pháp như sau:
TD3 LUONG8 muagi g*i 8724 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)
TD3 NAP8 muagi g*i 8624 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)
TD3 NAP8 muagi g*i 8724 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu