Tư vấn xin Visa đi Mỹ, ho*n tất các thủ tục xin visa Mỹ nhanh chóng, an to*n với chi ph* dịch vụ thấp nhất chỉ có ở MINH THÀNH SERVICES. Dịch vụ L*m visa của MINH THÀNH SERVICES tư vẫn miễn ph* cho khách h*ng 24/24h tất cả các ng*y trong tuần qua số máy 0976.657.792. Quý khách có nhu cầu l*m visa hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

DỊCH VỤ XIN VISA ĐI MỸ CỦA MINH THÀNH SERVICES:

Khách h*ng l*m thủ tục xin visa đi Mỹ tại MINH THANH SERVICES sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi của công ty như:

1. MINH THÀNH SERVICES sẽ tư vấn miễn ph* cho khách h*ng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin visa đi Mỹ như:

- Tư vấn những quy định của pháp lu*t về việc cấp visa đi Mỹ cho khách h*ng;
- Tư vấn các thủ tục xin visa đi Mỹ , l*m visa đi anh
l*m visa đi anh - Tư vấn về thời hạn đóng visa, gia hạn visagia hạn visa......
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, t*i liệu chuẩn xin visa đi Mỹ;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá t*nh pháp lý của các yêu cầu tư vấn v* các giấy tờ của khách h*ng:

- Trên cơ sở các yêu cầu v* t*i liệu khách h*ng cung cấp các chuyên viên của chúng tôi sẽ phân t*ch, đánh giá t*nh hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách h*ng cần chuyên viên tham gia đ*m phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách h*ng trong việc xin visa đi Mỹ, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách h*ng http://<a href="http://dịch thu*...g chứng </a>các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện ho*n tất các thủ tục xin visa đi Mỹ cho khách h*ng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, MINH THÀNH SERVICES sẽ tiến h*nh soạn hồ sơ xin visa đi Mỹ cho khách h*ng;
- Hỗ trợ khách h*ng lên cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ xin visa đi Mỹ;
- Đại diện theo dõi hồ sơ v* thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách h*ng;
- Nh*n visa đi Mỹ theo giấy hẹn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Dịch vụ h*u mãi cho khách h*ng, l*m visal*m visa

Ngo*i các dịch vụ ưu đãi kể trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ Babylon vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách h*ng một số dịch vụ ưu đãi như: