Các bạn hãy v*o đây: http://cuoihoinet.vn/chuyen-nguoi-ch...g-duoi-co.html để chia sẻ với tôi v* cho tôi một lời khuyên nhé.