Bán chung cu N05 Tr?n Duy Hung(29T1,29T2,25T1,25T2)-Q.C?u Gi?y,HN. Hi?n nay tôi dang có can h? DT: 162m2,3PN,3WC.**0982 239 420**. Nhà m?i s?a ch?a l?i r?t d?p,BC-DN, Các pḥng d?u có c?a s? r?t thoáng. V? trí t?ng trung. Khu dân trí cao, g?n các tru?ng h?c, Siêu th? BigC, GRAND PLAZA,CHARN VIT TOWER,AMTESDAM. Noi thu?n ti?n giao thông di l?i : Tr?n Duy Hung, Hoàng D?o Thúy, Nguy?n Th? Th?p, Lê Van Luong. Dang c?n ti?n d? dâu tu noi khác: (Giá Th?a thu?n) Quư khách có nhu c?u liên h?: A nghia.Tel: 0982 239 420 ( Mi?n Trung Gian)