TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THUỘC SỞ XÂY DỰNG, Hồ sơ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ nhanh gọn, kinh ph* cực rẻ, thời gian 3 tuần, hotline 0972 526 086. Chứng chỉ do sở xd cấp có giá trị trên tq, thời hạn s* dụng l* 5 năm
1. Bao gồm các loại chứng chỉ h*nh nghề v* thủ tục cần thiết sau:
1.1 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ng*y 18/4/2005 v* thông tư số 12/2009/TT-BXD)
Yêu cầu:
- Kinh nghiệm: 3 năm
- Có chứng nh*n bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng CT do các cơ sở đ*o tạo được phép của bộ xây dựng cấp (Nếu bạn chưa có hãy liên hệ để được tạo điều kiện v* tư vấn trợ giúp nhanh nhất Ms Thảo: 0972 526 086. Kinh ph* l* 1.3tr/ 1 lĩnh vực; 1.5tr/ 3 lĩnh vưc)
Hồ sơ cần thiết: 03 ảnh 3×4; 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng; 03 Chứng minh thư công chứng; 03 chứng nh*n ho*n th*nh khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS công chứng.
a) GS công tác khảo sát xây dựng:
- Khảo sát địa chất CT
- Khảo sát thuỷ văn CT
- Khảo sát địa hình CT
b) GS công tác xây dựng v* ho*n thiện:
- Dân dụng v* công nghiệp
- CT giao thông
- CT cơ điện dân dụng công nghiệp
- CT thuỷ lợi
- CT thông tin liên lạc
- giám sát công tác lắp đặt thiết bị CT
- giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
- giám sát công tác khảo sát xây dựng (bao gồm GS KS địa hình, địa chất, thủy văn)
- giám sát công tác lắp đặt thiết bị Thông gió v* ĐHKK
- CT cấp thoát nước v* x* lý rác thải môi trường
- CT đường dây v* trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV
1.2 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ
1.2.1 kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
(Căn cứ theo QĐ số 06/2008/QĐ-BXD ng*y 18/4/2008 của Bộ xây dựng V/v ban h*nh quy chế cấp chứng chỉ KS định giá xây dựng, Thông tư số 05/2010/TT-BXD. Nghị định số 112/2009/ND-CP )
Yêu cầu:
- TN từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ng*nh kinh tế, kinh tế-kỹ thu*t, kỹ thu*t
- 5 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ng*nh thời gian hoạt đông xây dựng *t nhất l* 03 năm
- Có chứng nh*n bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đ*o tạo được phép của bộ xây dựng cấp (Nếu bạn chưa có hãy liên hệ để được tạo điều kiện v* tư vấn trợ giúp nhanh nhất Ms Thảo: 0972 526 086. Kinh ph* l* 1.3tr )
Hồ sơ cần thiết: 03 ảnh 3×4; 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ) công chứng; 03 Chứng minh thư công chứng; 03 chứng nh*n ho*n th*nh khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá công chứng.
1.2.2 kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
a. Trường hợp 1
a) Có Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
b) Có *t nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi ph* kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
c) Đã tham gia khoá đ*o tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi ph* v* cơ chế ch*nh sách đầu tư xây dựng
d) Đã chủ trì thực hiện *t nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định n*y.
b. Trường hợp 2
Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi ph* v* chủ trì thực hiện *t nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.
1.3. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ
(Căn cứ QĐ số: 91/BXD-ĐT, 23/2000/QĐ-BXD, 12/2005/QĐ-BXD, 15/2005/QĐ-BXD & thông tư số 12/2009/TT-BXD)
- Có bằng TNĐH trở lên thuộc chuyên ng*nh kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng
- Có 5 năm kinh nghiệm
- Chứng chỉ h*nh nghề kiến trúc sư m*u xanh da trời
CÁC LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ:
a) Thiết kế quy hoạch xây dựng;
b) Thiết kế kiến trúc CT;
c) Thiết kế nội-ngoại thất CT
1.4. CÁC LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ KS HO*T ĐỘNG XÂY DỰNG:
- Thiết kế kết cấu CT
- Thiết kế tổng mặt bằng
- Thiết kế điện CT
- Thiết kế hệ thống cơ điện trong CT DD & CN
- Thiết kế cấp thoát nước
- Thiết kế CT Thủy Lợi
- Thiết kế CT X* lý nước trong CT DD& CN
- Thiết kế CT Giao Thông
- ….
2- CHỨNG CHỈ BỒI DƯ*NG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG:
Viện thường xuyên tổ chức v* cấp chứng chỉ các khóa học về nghiệp vụ xây dựng. Học viên quan tâm chi tiết vui lòng liên hệ: Ms Thảo 0972 526 086 để được tư vấn tốt nhất:
- Nghiệp vụ đấu thầu (hướng dẫn nghị định 85/2009/NĐ-CP thay thế nghị định 58/2008/NĐ-CP).
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng CT (theo thông tư 25/2009/TT-BXD).
- Nghiệp vụ đấu thầu v* quản lý dự án đầu tư xây dựng CT.
- Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng CT.
- giám sát thi công xây dựng CT cấp chứng nh*n 3 lĩnh vực (XD dân dụng, công nghiệp, HTKT; giao thông; thủy lợi - thủy điện).
- Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD ng*y 01/02/2008).
- Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng CT xây dựng.
- Đ*o tạo về môi giới, định giá, quản lý điều h*nh bất động sản.
- Chứng nh*n an to*n lao động.
- Đ*o tạo th* nghiệm viên v* quản lý phòng th* nghiệm chuyên ng*nh XD.
- Đ*o tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
- …….
VIỆN ĐÀO T*O XÂY DỰNG
- Địa chỉ: 23/167 Tây Sơn - Đống Đa - H* Nội
- Hotline 24/7 Ms Thảo 0972. 526. 086
- Yahoo online 24/7: khoahocxaydung
- Email: [email protected]

Cách liên hệ tốt nhất: Call, Sms, Yahoo, Email