- CHỈ CẦN CÓ sổ hồng hoặc sổ đỏ tại TP.HCM hoặc có anh chị em ruột, người thân có t*i sản

đảm bảo tại TP.HCM đứng ra bảo lãnh cho vay

HOTLINE Mr. Hùng 0917.513.895

I/Điều kiện vay

- Có t*i sản, có Sổ đỏ hoặc Sổ hồng, hoặc được thân nhân có t*i sản kể trên bảo lãnh.

- Nh*n tất cả t*i sản ở các qu*n nội th*nh ( không có giới hạn )

- T*i sản ngoại th*nh hẻm >3m

- Diện t*ch t*i sản từ 40 m2 trở lên.

- Mức cho vay : Lên đến 80% giá trị t*i sản.

- Lãi suất : 5%/ tháng

- Giải ngân trong 2 ng*y

- Thời hạn vay: tùy ý khách h*ng

II/Phương thức trả nợ :

- Trả lãi h*ng tháng v* vốn trả v*o cuối kỳ ( vay ngắn hạn ).

III/ Hồ sơ vay gồm có:

Giấy chứng nh*n quyền sở hữu đất.