máy chiết rót | may chiet rot
Máy chiết rót máy chiết rót s* dụng máy nén kh* như điện năng, nó l*m việc m* không cần bất kỳ nguồn điện bên ngo*i n*o, đặt chế độ tự động v* cần gạt, hai cách thao tác. To*n bộ máy chiết rót l*m bằng inox v* có đặc điểm thiết bị dùng chiết rót cho sản phẩm theo yêu cầu khách h*ng... Phù hợp cho chiết rót chất lỏng v* kem, dầu nhớt liều lượng lớn.

may chiet rot may chiet rot uy t*n, chất lượng giá cả hợp lý.
Các loại máy chiết rót do công ty Th*nh Ý chế tạo được bảo h*nh 12 tháng t*nh từ ng*y giao h*ng.
Hỗ trợ s* dụng v* chuyển giao công nghệ miễn ph*