Lớp http://nghiepvuxaydung.vn/home/Newsdetail.asp?iData=1194&iCat=468&iChannel=70&nCh annel=News/]HỌC ĐẤU THẦU T*I HÀ NỘI[/url] mới nhất, ko bị lùi lịch khai giảng, học ph* ưu đãi, uy t*n chất lượng, hotline: 0972. 526. 086 (Ms Thảo)

Viện Đ*o tạo v* Bồi dưỡng cán bộ XD với đội ngũ giảng viên l* các chuyên gia cao cấp từ Bộ KHĐT, Cục quản lý đấu thầu liên tục khai giảng http://nghiepvuxaydung.vn/home/Newsdetail.asp?iData=1194&iCat=468&iChannel=70&nCh annel=News/]LỚP ĐẤU THẦU T*I HÀ NỘI[/url]
Mục tiêu khóa học:
Bổ xung kiến thức những nội dung mới của Lu*t đấu thầu (số 61/2005/QH11) v* Lu*t s*a đổi, bổ sung một số điều của các lu*t liên quan đến đầu tư XD (số 38/2009/QH12), những điểm mới trong Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Lu*t đấu thầu v* lựa chọn nh* thầu XD theo Lu*t Xây Dựng ban h*nh ng*y 16/10/2009.
- Lựa chọn nh* thầu, Hợp đồng, Quyền v* nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu.
- Kế hoạch đấu thầu. Sơ tuyển nh* thầu. đấu thầu rộng rãi v* đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm h*ng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa chọn nh* thầu. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu.
Đối tượng tham gia:
Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầucần phải có chứng chỉ đ*o tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (Các chuyên viên quản lý dự án, th*nh viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư; người ký tờ trình, thẩm định, ký duyệt các báo cáo, quyết định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả đấu thầu,... trong công tác mua sắm h*ng hóa, thuê tư vấn XD, lựa chọn nh* thầu xây lắp công trình).
Nội dung đ*o tạo: Theo chương trình khung của Bộ Kế Hoạch v* Đầu Tư ban h*nh tại thông tư 10/2010/TT-BKH
Giảng viên: Đội ngũ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế l* các chuyên gia cao cấp từ Bộ kế hoạch đầu tư, Cục quản lý đấu thầu
Khai giảng: Thứ 6, tuần thứ 2 h*ng tháng
Thời gian học: 3 ng*y: T6,T7,CN
Địa điểm học: Hội trường số 23/167 Tây Sơn - Đống Đa - H* Nội
Học ph*: 800.000đ/khóa
Chứng chỉ v* điều kiện học t*p:
Học viên được học trong điều kiện tốt về ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, phòng học có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, ăn nhẹ giữa giờ. Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo thông tư 05/2010/TT-BKH. Có phạm vi hoạt động trên cả nước.
*** CHƯ*NG TRÌNH ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ HỌC VIÊN:
Với mục tiêu tạo điều kiện thu*n lợi v* tư vấn hỗ trợ học viên tốt nhất, Khi học viên đăng ký các khóa học sẽ nh*n được những ưu đãi đặc biệt sau:
· Được tư vấn t*n tình chu đáo trước v* sau khóa học đảm bảo cho hv các khóa học hiệu quả, chất lượng
· Được đảm bảo về ng*y khai giảng ch*nh xác, tránh bị thay đổi ng*y khai giảng. Điều m* các bạn học viên thường xuyên gặp phải khi đăng ký học ở nơi khác. Tạo mọi thu*n lợi cho học viên chủ động công việc v* thời gian để tham dự khóa học.
· Tư vấn hỗ trợ cho học viên gặp khó khăn không có thời gian đi học cũng như xa địa điểm đi học.
· Được tư vấn, hỗ trợ miễn ph* về những thủ tục, hồ sơ cần thiết để xin cấp chứng chỉ h*nh nghề trên sở XD.
· Được giảm giá đặc biệt dịch vụ xin cấp chứng chỉ h*nh nghề trên sở xd cho các học viên khi học viên đăng ký các khóa học trên
· Tư vấn cấp to*n bộ các chứng chỉ h*nh nghề thuộc sở xây dựng cấp, có thể linh động được đối với các trường hợp đặc biệt, cam kết nhanh, chuẩn, uy t*n, giá rẻ nhất
Mọi chi tiết xin liên hệ:
VIỆN ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Trụ sở:Số 23/167 Tây Sơn - Đống Đa - H* Nội
- Hotline 24/7 Ms Thảo 0972. 526. 086
- Yahoo online 24/7: khoahocxaydung
- Email: [email protected]
Cách liên hệ tốt nhất: Call, Sms, Yahoo, Email ...