Cho thu chung cu [email protected]@750$ Chnh ch? c?n cho thu g?p can h? 165m2 thi?t k? 3 ng?,pk,ph h?p lm vp Cty V? tr t?ng trung,khu dn tr cao,thu?n ti?n giao thng,m?t du?ng nguy?n ch thanh. Cho thu gi 750$/thng " thanh ton 6 thng 1 l?n" Qu khch c nhu c?u lin h? s?m: A Nghia : 0989 178 486 ( Mi?n trung gian) Xin c?m on!!!