Cho thu nh ph? phan chu trinh Chnh ch? c?n cho thu can nh ph? phan chu trinh Hon ki?m HN. NhDT 40m2 * 4 t?ng .thi?t k? d?p,2 phng + 1wc/sn.nh trong ng t h? yn tinh,c d? d?,n?i th?t d?p,ti?n cho ngu?i ngu?i nu?c ngoi ?,hay h? gia dnh cng tc quanh khu v?c qu?n hon ki?m. Cho thu c? nh 15tr/thng.thanh ton 6 thng 1 l?n. " Mi?n trung gian" Qu khch c nhu c?u lin h?: A Nghia: 0989 178 486 Xin c?m on!!!