CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ, LỚP KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG liên tục khai giảng, - VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI, hotline tư vấn đ*o tạo v* đăng ký học: 0975. 428. 284 (P.Thảo)
Viện nghiên cứu Đ*o tạo v* bồi dưỡng cán bộ H* Nội cùng với sự hợp tác các Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia đầu ng*nh của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư, Bộ XD, Đại học XD….Liên tục tổ chức khóa học: “ Bồi dưỡng nghiệp vụ ks định giá XD” nhằm đáp ứng các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi ph* đầu tư XD CT
Thông tin về viện xin xem trên Website của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư v* Bộ XD.
muasamcong.mpi.gov.vn - Danh sách các trung tâm đ*o tạo.
moc.gov.vn Mục Các cơ sở đ*o tạo QL dự án ĐT XDCT- Bất động sản - Nghiệp vụ định giá XD - giám sát thi công XD CT

Đối tượng tham gia:
Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá XD,các cá nhân tham gia dự toán, các tổ chức tư vấn v* các cá nhân có nhu cầu

Nội dung đ*o tạo kỹ sư định giá : Theo chương trình khung của Bộ XD ban h*nh tại thông tư 05/20/10TT-BXD của Bộ XD ra ng*y 26/05/2010
Nội dung học: Gồm 9 chuyên đề

Chuyên đề 1: QL dự án đầu tư XD CT theo quy định hiện h*nh (8 tiết)
Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư v* đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư XD CT (8 tiết)
Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá XD CT (12 tiết)
Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng v* kiểm soát chi ph* (4 tiết)
Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán XD CT
Chuyên đề 6: Lựa chọn nh* thầu trong hoạt động XD
Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động XD (8 tiết)
Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XD CT (4 tiết)
Chuyên đề 9: Thảo Lu*n v* kiểm tra đánh giá kết quả đ*o tạo (4 tiết)

Giảng viên: các Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia đầu ng*nh của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư, Bộ XD, Đại học XD….
Thời gian v* địa điểm học định giá xây dựng :
+ H* Nội:
- Khai giảng v*o 18h00 ng*y 12 v* 24 h*ng tháng
- Địa điểm học:
. Trung tâm Đ*o Tạo v* Bồi Dưỡng Cán Bộ - 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội
. Trường Đ*o Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong, Số 220 Đường Láng - Đống Đa - H* Nội
+ TP HCM:
- Khai giảng v*o 17h30 ng*y 15 v* 25 h*ng tháng
- Địa điểm học: Học Viện H*nh Ch*nh Quốc gia - Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Ch* Minh
+ Đ* Nẵng:
- Khai giảng v*o 17h30 ng*y 15 v* 25 h*ng tháng
- Địa điểm học: Khách sạn Công Đo*n Thanh Bình - Số 02 Ông Ích Khiêm - TP Đã Nẵng
+ Các địa phương khác: Vui lòng liên hệ hotline phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284 để được tư vấn về lớp học mới nhất
Học ph*: 1.300.000đ/khóa bao gồm t*i liệu học t*p, b*i giảng của giảng viên, búi viết, vở viết, đĩa VCD t*p hợp các văn bản, Nghị định, Thông tư, tình huống v* slide của giảng viên, Giải khát, điểm tâm giữa giờ (tr* lipton, nước ngọt, c*fe, bánh, trái cây)
Chứng nh*n: Học viên ho*n th*nh khóa học được cấp chứng nh*n bồi dưỡng nghiệp vụ ks định giá XD theo thông tư 05/20/10TT-BXD l* điều kiện bắt buộc để xin cấp chứng chỉ định giá tại sở XD.

ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC:
- K*nh đề nghị đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký qua hotline, sms, email, yahoo, fax ... Học viên nộp 01 CMND phôtô v* 02 ảnh 3x4 tại lớp học.
H*u đ*o tạo → các học viên sau khi ho*n th*nh khoá học sẽ được:
- Cấp chứng chỉ định giá , chứng nh*n theo đúng quy định của pháp lu*t. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đ*o tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
- Cung cấp v* hướng dẫn các văn bản pháp lu*t mới nhất.
- Tư vấn miễn ph* về các công tác đấu thầu, QL dự án v* thanh quyết toán CT XD…
- Tư vấn l*m chứng chỉ h*nh nghề thiết kế, giám sát, ks định giá, môi giới BấT ĐộNG SảN, định giá BấT ĐộNG SảN.
- Tư vấn hỗ trợ cho học viên gặp khó khăn về thời gian đi học cũng như xa địa điểm đi học.
- Đ*o tạo v* thiết kế riêng chương trình học cho 1 tổ chức, đơn vị có nhu cầu

Mọi thông tin chi tiết v* đăng ký vui lòng liên hệ:
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
Số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội.
Email : [email protected]; Yahoo: viendaotaohanoi
Hotline 24/7 phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284