CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG - VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI, học ph* hấp dẫn, khai giảng h*ng tháng, hotline tư vấn đ*o tạo v* đăng ký học: 0975. 428. 284 (P.Thảo)

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI

Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN
THÔNG BÁO
V/v: Mở lớp học giám sát thi công XD
K*nh g*i: ………………………………………… …………………….
Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ng*y 29/7/2009 của Bộ XD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư XD công trình v* GS thi công XD công trình;
Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BXD ng*y 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ XD về việc công nh*n cơ sở đ*o tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn GS thi công XD công trình.
Thông tin về viện xin xem trên Website của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư v* Bộ XD.
muasamcong.mpi.gov.vn - Danh sách các đơn vị đ*o tạo.
moc.gov.vn Mục Các cơ sở đ*o tạo quản lý dự án ĐT XDCT- Bất động sản - Nghiệp vụ định giá XD - GS thi công XD công trình
Viện nghiên cứu Đ*o tạo v* bồi dưỡng cán bộ H* Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ v* các chuyên gia đầu ng*nh của Bộ Kế hoạch v* Đầu tư, Bộ T*i ch*nh, Bộ XD, Đại học XD….Quyết định tổ chức khóa học: “Bồi dưỡng nghiệp vụ GS thi công XD công trình” 3 lĩnh vực: XD Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thu*t; XD Giao thông; XD Thuỷ lợi, Thủy điện với nội dung sau:
1. Đối tượng dự học giám sát xây dựng : Giám đốc, Trưởng, Phó Ban QLDA, kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng đội XD, các cán bộ chuyên môn, kỹ thu*t v* các cá nhân, sinh viên có nhu cầu.
2. Thời gian v* địa điểm học:
+ H* Nội:
- Khai giảng v*o 18h00 ng*y 12 v* 24 h*ng tháng
- Địa điểm học:
. Trung tâm Đ*o Tạo v* Bồi Dưỡng Cán Bộ - 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội
. Trường Đ*o Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong, Số 220 Đường Láng - Đống Đa - H* Nội
+ TP HCM:
- Khai giảng v*o 17h30 ng*y 15 v* 25 h*ng tháng
- Địa điểm học: Học Viện H*nh Ch*nh Quốc gia - Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Ch* Minh
+ Đ* Nẵng:
- Khai giảng v*o 17h30 ng*y 15 v* 25 h*ng tháng
- Địa điểm học: Khách sạn Công Đo*n Thanh Bình - Số 02 Ông Ích Khiêm - TP Đã Nẵng
+ Các địa phương khác: Vui lòng liên hệ hotline phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284 để được tư vấn về lớp học mới nhất
3. kinh ph*: Bồi dưỡng nghiệp vụ GS thi công :
1 Lĩnh vực : 1.300.000VNĐ/ 1 LV/Học viên
2 Lĩnh vực : 1.500.000VNĐ/ 2 LV/Học viên
3 Lĩnh vực : 1.700.000VNĐ/ 3 LV/Học viên
(kinh ph* trên đã bao gồm t*i liệu học t*p, chứng nh*n bồi dưỡng, điểm tâm giữa giờ)
4. Thời gian đăng ký v* thủ tục nh*p học: K*nh đề nghị đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký qua hotline, sms, email, yahoo, fax ... Học viên nộp 01 CMND phôtô v* 02 ảnh 3x4 tại lớp học.
5. Nội dung khoá học: Theo chương trình khung của Bộ XD.
H*u đ*o tạo → các học viên sau khi ho*n th*nh khoá học sẽ được:
- Cấp chứng chỉ giám sát thi công , chứng nh*n theo đúng quy định của pháp lu*t. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đ*o tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
- Cung cấp v* hướng dẫn các văn bản pháp lu*t mới nhất.
- Tư vấn miễn ph* về các công tác đấu thầu, quản lý dự án v* thanh quyết toán công trình XD…
- Tư vấn l*m chứng chỉ h*nh nghề thiết kế, GS, kỹ sư định giá, môi giới BấT ĐộNG SảN, định giá BấT ĐộNG SảN.
- Tư vấn hỗ trợ cho học viên gặp khó khăn về thời gian đi học cũng như xa địa điểm đi học.

Mọi thông tin chi tiết v* đăng ký vui lòng liên hệ:
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO T*O VÀ BỒI DƯ*NG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
Số 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - H* Nội.
Email : [email protected] <mailto:[email protected]> ; Yahoo: viendaotaohanoi
Hotline 24/7 phụ trách đăng ký học v* tư vấn đ*o tạo (P.Thảo): 0975. 428. 284