Chuyên bán căn hộ 57 Vu Tr?ng Ph?ng <https://sites.google.com/site/batdongsan0973886689/home/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung> ch*nh củ
Hiện đang ho*n thiện - Quý 3 giao nh*.
Diện t*ch căn h? <https://sites.google.com/site/batdongsan0973886689/home/ban-chung-cu-57-vu-trong-phung>:
Loại 2 PN: Dt : 85,71m2 - 86,52m2 - 91,67m2
Loại 3 PN: DT: 108,34m2 - 115,04m2 - 131,50m2
- Giá gốc: 23 tr/m2 ( Gồm VAT, Ph* bảo trì )
- Giá bán: 25 tr/m2.
-Tiến độ: nộp tiền th*nh 3 đợt:
- Đợt 1 : 50% - Đợt 2 : 20% - Đợt 3 : 15% - Đợt 4: 15%
- Hợp đồng mua bán ký với chủ đầu tư Vinaconex 12.
Lợi thế: Vị tr* trung tâm th*nh phố H* Nội, gần nhiều trường đại học, bệnh viện, hiện đang ho*n thiện, quý 3 giao nh*.
Liên hệ : Trang 0973886689