Ai thực sự quan tâm thì liên hệ với mình nói chuyện nhé ,fox pinecher m*u v*ng ,giống đực ,sinh ng*y 20/7/2011 ,tiêm phòng + sổ theo dõi sức khỏe kèm theo đầy đủ. E nó giá 2t5
Liên hệ : 0979093456
Địa chỉ : 17b1 đưòng 17 Dương Quảng H*m ,f5 Gò Vấp