Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Ván TimBee
Hãng sản xuất: Ván MDF Kim Tin
Tiêu chuẩn: E1, E2, CARB P2
K*ch cỡ: 1220mm x 2440mm (4’ x 8’)
Tên công ty : CÔNG TY TNHH TM KIM TÍN
Địa chỉ : 69 NGUYỄN THI, P. 13, Q.5, TP.HCM
Điện thoại : 08-39506618
Fax : 08-38590143
Website : http://www.kimtingroup.com/index_vn....mbee-f39<br />
Thông số kỹ thu*t:[u] ( Vui lòng click v*o xem)CARB-P2 l* tiêu chuẩn cao nhất d*nh cho sản phẩm ván MDF khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tiêu chuẩn n*y đòi hỏi một sản phẩm ván khi xuất xưởng phải đạt được các yếu tố về nguồn nguyên liệu tự nhiên, môi trường sản xuất, nhưng quan trọng nhất l* nồng độ Formaldehyde chứa trong keo phải nhỏ hơn 0.11ppm. Yếu tố n*y đảm bảo đến sức khỏe người dùng cuối.

( Chứng chỉ Carb P2 của ván MDF Timbee Kim T*n )