Hiện tại mình đang có nhiều khách g*i bán v* cho thuê ở Chung cư 88 Láng Hạ- Skycity

Bán chung cư 88 Láng Hạ

Tòa A: Căn 2005, với diện t*ch: 112m2, giá 2450(bao ph*)

Tòa B:

Căn 901, với diện t*ch: 172m2, giá 2400usd (không bao ph*)

Căn 12b08, với diện t*ch: 101m2, giá 2500usd(bao ph*)

Căn 1510, với diện t*ch: 145m2, giá 2450usd (ko ph*)

Căn 2110, với diện t*ch: 145m2, giá 2300usd(ko ph*)

Căn 2109, với diện t*ch: 102m2, giá 2600usd (ko ph*)

Căn 1601, với diện t*ch: 172m2. giá 2600usd(bao ph*)

Căn 2205, với diện t*ch: 101m2, giá 2450usd(bao ph*)

Căn 1905, với diện t*ch: 101m2 giá 2450usd(bao ph*)

Căn 2506, với diện t*ch: 108m2, giá 2400usd (ko ph*)

Căn 2611, với diện t*ch: 144m2, giá 2400usd (bao ph*)

+ Cho Thuê chung cư 88 Láng Hạ

Tòa A

Căn 1706, với diện t*ch: 139m2, giá 1200usd/tháng (ko đồ)

Căn 705 với diện t*ch: 101m2, giá 1500usd/tháng (có đồ)

Căn 806 với diện t*ch: 108m2, giá 1300usd/tháng(có đồ)

Căn 2111 với diện t*ch: 144m2, giá 1500usd/tháng(ko đồ)

Căn 2512 với diện t*ch: 172m2 , giá 1500usd/tháng ko đồ

Căn 905 với diện t*ch: 101m2, giá 1200usd/tháng ko đồ

Căn 1610 với diện t*ch: 145m2, giá 1300usd/tháng n*a đồ

Căn 2609 với diện t*ch: 102m2, giá 1300usd/tháng ko đồ

Căn 2606 với diện t*ch: 108m2, giá 1200usd/tháng kô đồ

Căn 1904 với diện t*ch: 102m2, giá 1000usd/tháng kô đồ

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ để biết thông tin chi tiết

Mr Thắng: 0989363640

Yahooo: dongtrucquantu_1581986

Mail : [email protected]