Trang rao vat toan quoc h*ng đầu tại Việt Nam.
Tham gia dịch vụ rao vat toan quoc bạn có cơ hội nh*n được xe Kia Forte trị giá 600 triệu VNĐ

Thuốc nhuộm ho*n nguyên

Mẫu

SỐ C.I
IndigoB1
Yellow GY1
Yellow GCN
Y2
Yellow 3RTO11
Scarlet RR29
Violet 2R
V1
Blue RSNB4
Blue BCB6
Navy Blue BOB20
Navy Blue VB(Blue DB)Liên hệ: Công ty TNHH TM Tân Hồng Phát
Địa chỉ: Số 92 C*a Bắc, Quán Thánh, Ba Đình, H* Nội.
Tel: 04.38489026/ 04.22456929 | Fax: 04.38489027
Website: www.tanhongphat.com.vn - Email: [email protected]