Toa CT2 co nhue:
DT 143,2m tang 1002 - 3 ngu 2 ve sinh. Da ban giao nha. gia ban = gia goc cua chu dau tu ( co thuong luong )
Lh: A.Tien
0936024567