Thông tin cực sốc cho cả nh* đây! Trên diễn đ*n d*nh cho sinh viên thương mại đang đăng tải một dịch vụ rất mới lạ: "DỊCH VỤ SỐNG THỬ"!. Nghe chẳng phù hợp với văn hóa Việt Nam tý n*o cả! Nhất l* lại đăng trên diễn đ*n d*nh cho sinh viên, cứ như khuyến kh*ch tầng lớp sinh viên tham gia sống th* ý. Có cả link đây, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
http://svtm.info/showthread.php?6268...thu-Chuyen-moi