S*n bất động sản 218 Ho*ng Ngân k*nh ch*o quý khách:

Hiện chúng tôi đang phân phối trực tiếp từ chủ đầu tư dự án Royal City, với khuyến mãi đặc biệt chiết khấu 15% giá gốc.

(Tình trạng của dự án: Hợp đồng mua bán, v*o tên ch*nh chủ, khách h*ng phải đóng 60% theo giá trị chiết khấu, 40% còn lại theo giá gốc chiết khấu)
Hotline: 0975758566

Thông tin dự án: gồm tên to* nh*, mặt bằng căn hộ, mặt bằng điển hình, diện t*ch căn hộ, hướng to* nh* mọi thông tin cần thiết xem tại:
Royalcity.com.vn

Báo giá ng*y 4-6-2012:
To* R1 Tầng 9, căn 01 Giá gốc: 43.2 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 36.7 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 8 căn số 2 Giá gốc: 40.3 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 34.3 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 17, căn 02 Giá gốc: 39.9 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 33.9 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 9 căn 03 Giá gốc: 43.3 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 36.8 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 20, căn 03 Giá gốc: 45.3 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 38.5 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 8 căn 05 Giá gốc: 43.2 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 36.7 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 20, căn 05 Giá gốc: 45.5 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 38.7 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 20, căn 07 Giá gốc: 45.5 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 38.7 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 12A, căn 12 Giá gốc: 41.1 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 34.9 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 20, căn 12 Giá gốc: 42.4 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 36.0 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R1 Tầng 9 , căn 12A Giá gốc: 40.7 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 34.6 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R2 Tầng 5, căn 02 Giá gốc: 40.1 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 34.1 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R2 Tầng 7, căn 02 Giá gốc: 40.2 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 34.2 (Tr/m2) Còn h*ng
To* R2 Tầng 12A, căn 03 Giá gốc: 44.0 (Tr/m2) Giá bán sau chiết khấu: 37.4 (Tr/m2) Còn h*ng

Vui lòng liên hê hotline: 0975758566 để được tư vấn tốt nhất, giá rẻ nhất,với đầy đủ pháp lý.

Mặt bằng điển hình to* R1:
http://royalcity.com.vn/Uploads/1_Ca.../R1%203-29.jpg
Mặt bằng điển hình to*n R2:
http://royalcity.com.vn/Uploads/1_Ca...20Tang3-29.jpg