Phân phối chung cư 310 Minh Khai, Giá rẻ nhất thị trường
Liên hệ A.Lu*n, tel. 097.888.2868 / 0936.290.280

----Tòa T1 --- Căn góc, tầng 12 --- Diện t*ch 105m2 --- 3 phòng ngủ , 1 phòng khách --- Quý 3/2012 giao nh* --- hướng TN --- giá bán 25 triệu/m2.

----Tòa T2 --- tầng 3 --- Diện t*ch 92m2 --- 2 phòng ngủ , 1 phòng khách --- tháng 6 giao nh* --- hướng TN --- giá bán 26 triệu/m2.

----Tòa T2 --- Căn 04, tầng 11 --- Diện t*ch 92m2 --- 2 phòng ngủ , 1 phòng khách --- tháng 6 giao nh* --- hướng TN --- giá bán 26 triệu/m2.

----Tòa T1 --- Căn 07 tầng 6 --- Diện t*ch 105m2 --- 3 phòng ngủ , 1 phòng khách --- Quý 3/2012 giao nh* --- hướng ĐN --- giá bán 26 triệu/m2.

----Tòa T2 --- Căn 09 tầng 12 --- Diện t*ch 87m2 --- 2 phòng ngủ , 1 phòng khách --- Quý 3/2012 giao nh* --- hướng ĐN --- giá bán 28 triệu/m2.
________________
Bán chung cư 310 Minh Khai, ban chung cu 310 minh khai, bán chung cư minh khai, ban chung cu minh khai, bán chung cư hai b* trưng, chung cư 310 minh khai, diện t*ch 87m2, 92m2, 98m2, 105m2, tòa 15T1, tòa 15T2