Sáng nay, gần một triệu học sinh trên cả nước bắt đầu thi môn Văn, mở đầu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.
Ngay sau khi kết thúc mỗi môn thi, Chúng tôi sẽ đăng tải gợi ý l*m b*i thi tốt nghiệp do những giáo viên uy t*n thực hiện. Bạn có thể truy c*p v*o trang web: http://tradiemthi24h.net để tham khảo hoặc nh*n đáp án nhanh bằng cách:

Tra cứu đáp án,soan tin:

Soạn tin : DM Mônthi Mãđề g*i 8632

V* dụ: Bạn muốn biết đáp án môn Toán(Môn thi: Toan) Mã đề: 122

Soạn : DM Toan 122 g*i 8632

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tra cứu điểm thi tốt nghiệp sớm qua tin nhắn:

Tra cứu kết quả điểm thi

Soạn tin: MDT SBD Tên tỉnh g*i tới 8632

V* dụ: Bạn ở tỉnh Nam Định (Tên tỉnh: NamDinh) Số báo danh: 01234

Soạn tin : MDT 01234 NamDinh g*i 8632