Hệ thống Định vị To*n cầu (tiếng Anh: Global Positioning System - GPS) l* hệ thống xác định vị tr* dựa trên vị tr* của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, v*n h*nh v* quản lý. Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm trên mặt đất sẽ được xác định nếu xác định được khoảng cách từ điểm đó đến *t nhất ba vệ tinh.
Tuy được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ch*nh phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người trên thế giới s* dụng một số chức năng của GPS miễn ph*, bất kể quốc tịch n*o.
Các nước trong Liên minh châu Âu đang xây dựng Hệ thống định vị Galileo, có t*nh năng giống như GPS của Hoa Kỳ, dự t*nh sẽ bắt đầu hoạt động năm 2014
Phân loại
Hệ thống định vị to*n cầu của Mỹ l* hệ dẫn đường dựa trên một mạng lưới 24 quả vệ tinh được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đặt trên quỹ đạo không gian.
Gần như đồng thời với lúc Mỹ phát triển GPS, Liên Xô cũng phát triển một hệ thống tương tự với tên gọi GLONASS. Hiện nay Liên minh Châu Âu đang phát triển hệ dẫn đường vệ tinh của mình mang tên Galileo. Trung Quốc thì phát triển hệ thống định vị to*n cầu của mình mang tên Bắc Đẩu bao gồm 35 vệ tinh.
Ứng dụng GPS
Quản lý v* điều h*nh xe
1. Giám sát quản lý v*n tải, theo dõi vị tr*, tốc độ, hướng di chuyển,… 2. Giám sát mại vụ, giám sát v*n tải h*nh khách,.. 3. Chống trộm cho ứng dụng thuê xe tự lái, theo dõi lộ trình của đo*n xe 4. Liên lạc, theo dõi định vị cho các ứng dụng giao h*ng GPS có nhiều ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý xe ô tô, đặc biệt l* các loại xe như: Xe taxi, xe tải, xe công trình, xe bus, xe khách, xe tự lái. Với nhiều t*nh năng như:
Giám sát lộ trình đường đi của phương tiện theo thời gian thực: v*n tốc, hướng di chuyển v* trạng thái tắt/mở máy, quá tốc độ của xe….
Xác định vị tr* xe ch*nh xác ở từng góc đường ( vị tr* xe được thể hiện nháp nháy trên bản đồ), xác định v*n tốc v* thời gian xe dừng hay đang chạy, biết được lộ trình hiện tại xe đang đi (real time)
Lưu trữ lộ trình từng xe v* hiển thị lại lộ trình của từng xe trên cùng một m*n hình
Xem lại lộ trình xe theo thời gian v* v*n tốc tùy chọn
Quản lý theo dõi một hay nhiều xe tại mỗi thời điểm
Báo cáo cước ph* v* tổng số km của từng xe (ng*y/tháng)
Cảnh báo khi xe vượt quá tốc độ, vượt ra khỏi vùng giới hạn
Chức năng chống trộm
Tham khảo www.gps368.com <http://www.gps368.com>