HỌC VIỆN QTUẤN,.La nơi chuyên đ*o tạo nhưng nhân t*i về lĩnh vực thời trang tóc.Với bề dầy kinh nghiệm trên 10 năm giảng d*y đã đ*o tạo rất nhiều học viên trên 61 tỉnh th*nh.G*ao viên nhiệt tình giảng d*y,học đúng giáo trình TONI &GUY Khi nh*p học sẽ đượcTặng 50% học ph* & dụng cu học nghề tri giá 9.000.000đ.Tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ của học viện(TONI&GUY) v* có thể l*m việc tại salon của học viện!Mời các bạn đến thăm học viên qua :http://www.youtube.com/user/QTuan74?feature=mhee.