Rèm vải, Rem vai, Rèm c*a, Rem cua
http://www.remdep.com.vn/manh-rem/Re...--Rem-cua.html
Chuyên thiết kế lắp đặt rèm, rèm c*a, rèm vải. Các loại: m*nh rèm, rèm roman, rèm vải. Các loại rèm văn phòng: rèm sáo nhôm, rèm sáo gỗ, rèm sáo ngang, ...