Trong định hướng tạo dựng v* phát triển một lực lượng lao động có tay nghề chuyên môn giỏi được đ*o tạo chuyên sâu những kỹ năng nghề nghiệp, bắt đầu năm 2005, Bộ Lao động Thương binh v* Xã hội đã ra quyết định th*nh l*p những trường cao đẳng nghề đầu tiên. Các ng*nh nghề ban đầu được t*p trung nhiều khối kỹ thu*t v* hiện nay đã được mở rộng ra trong những ng*nh nghề khối kinh tế như: quản trị doanh nghiệp vừa v* nhỏ (bao gồm kinh doanh thương mại - h*nh ch*nh nhân sự); kế toán; ….. Đến nay, trong hệ thống giáo dục v* đ*o tạo của Việt nam đã có trên 110 trường cao đẳng nghề v* riêng tại khu vực miền nam (từ Quảng Ngãi trở v*o) đã có gần 40 trường Cao đẳng nghề được th*nh l*p để phục vụ cho mục đ*ch đ*o tạo n*y.

Chương trình đ*o tạo của chương trình cao đẳng nghề l* một chương trình đ*o tạo ch*nh quy d*i hạn kéo d*i trong 6 học kỳ (được phân bổ từ 2 đến 3 năm học - tùy theo sự thiết kế chương trình của từng trường). Khung chương trình đ*o tạo được d*nh khoảng 65% thời gian cho các hoạt động thực h*nh, ch*nh vì v*y sinh viên sẽ t*ch lũy được kinh nghiệm l*m việc ngay từ trên ghế nh* trường. Theo thông tin từ trang thông tin điện t* www.tuyensinhcaodang.vn, với chương trình đ*o tạo ch*nh quy d*i hạn 2 năm nh*n bằng cao đẳng nghề, sinh viên sẽ được kết hợp giữa việc học v* thực h*nh các kỹ năng nghề nghiệp tại các doanh nghiệp “th*t” theo mô hình đ*o tạo “Doanh nghiệp trong Nh* trường”. Ngo*i ra, đội ngũ giảng viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy thường có sự kết hợp giữa thầy cô giảng dạy chuyên nghiệp v* thầy cô đang trực tiếp đảm nh*n công tác quản lý tại các doanh nghiệp. Tỷ trọng giảng viên giữa hai nhóm n*y l* khoảng 50:50 - v* tùy theo sự bố tr* của từng trường. Ch*nh điều n*y đã giúp cho sinh viên có những trải nghiệm nghề nghiệp tốt nhất.

Chương trình đ*o tạo cao đẳng nghề không tổ chức thi tuyển m* chỉ có hình thức xét tuyển. Đối tượng tham dự xét tuyển l* có bằng tốt nghiệp PTTH hoặc chưa ho*n th*nh chương trình PTTH. Điều n*y đã tạo ra nhiều cơ hội học t*p v* trang bị kiến thức kỹ năng l*m việc cho lực lượng lao động trẻ của Việt nam. Tốt nghiệp chương trình cao đẳng nghề, sinh viên ho*n to*n có thể tham dự các chương trình liên thông lên đại học theo chủ trương của Bộ giáo dục v* đ*o tạo tùy theo quy định của từng trường. Cũng theo trang thông tin www.tuyensinhcaodang.vn <http://www.tuyensinhcaodang.vn> sinh viên tốt nghiệp chương trình cao đẳng nghể của trường sẽ được liên thông lên đại học của trường Đại học Kinh tế Lu*t thuộc Đại học quốc gia Tp.HCM v* điều n*y sẽ giúp cho sinh viên vững v*ng hơn trên con đường phát triển sự nghiệp của cá nhân mình.

(Người viết: Nguyễn Văn Hóa)