HỘP ĐEN HỢP CHUẨNTHIẾT BỊ HỘP ĐEN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH ÔTÔ HỢP CHUẨN, HỘP ĐEN ĐĂNG KIỂM

Ph* dịch vụ: có 2 gói cước:
- 50.000đ/năm(1.000.000đ/20năm)
- 600.000đ/năm
Không thu ph* hòa mạng. Có nhiều gói cước cho khách h*ng chọn lựa. Trang web truy c*p www.368gps.com ổn định

V3 –Hợp chuẩn

- Giám sát h*nh trình

- Cổng in RS232

- Hiển thị trạng thái thiết bị trên xe

- Hỗ trợ Camera

- Dùng cho xe khách 10-52 chỗ, xe đầu kéo.

- Theo nghị định 91/2009-NDCP

- Có giấy chứng nh*n thỏa QCVN 31/2011-BGTVT

- Có tem hợp chuẩn CR

- Thiết bị hư hại thay ngay trong ng*y

GPS hộp đen giám sát h*nh trình hợp chuẩn: mỗi thiết bị V3 có kèm theo 4 hồ sơ để hợp lệ các thủ tục đăng kiểm:

+ Giấy chứng nh*n hợp chuẩn thỏa ghị định 91/2009-NDCP

+ Giấy chứng nh*n hợp quy thỏa QCVN 31/2011-BGTVTn

+ Hợp đồng mua bán

+ Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị

Ngo*i ra còn cung cấp các loại GPS dẫn đường, GPS giám sát h*nh trình, quản lý xe..


1.GPS giám sát h*nh trình không hợp chuẩn giá 1.6tr

2.GPS giám sát h*nh trình hợp chuẩn giá 4.5tr

3.GPS dẫn đường 5" = 2.5tr
4.GPS dẫn đường 7" = 3.2tr

Phần mềm bản quyền NaviInfo, Vietmap 3D = 300.000đ/bộ (bán kèm thiết bị)
-------------------------------
Truy c*p www.368gps.com để dùng th* các t*nh năng của GPS giám sát h*nh trình.
LH: :506/6 đường 3 tháng 2, P14, Q10 –
ĐT liên hệ: 0904.200.183 (Vũ)


- Dùng cho xe khách 10-52 chổ, xe đầu kéo.

- Theo nghị định 91/2009-NDCP

- Thỏa QCVN 31/2011-BGTVT

- Có tem hợp chuẩn CR