Bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) hiện công ty luôn có sẵn (5-10 bình mỗi loại dung t*ch):
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 500 l*t,
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 600 l*t,
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 1000 l*t,
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 1500 l*t,
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 2000 l*t,
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 2500 l*t;
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 3000 l*t,
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) V = 3500 l*t.
bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) dung t*ch khác đặt trong thời gian từ 5-25 ng*y tùy k*ch cỡ.
Bình chứa kh* hay còn gọi l* bình áp lực, bình t*ch kh*, bình chịu áp lực có công dụng t*ch trữ, chứa kh* do máy nén kh* t*ch lên với áp suất định sẵn sau đó cung cấp lại cho hệ thống khi có nhu cầu, luôn giữ kh* v* áp suất của hệ thống ổn định.
Bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch áp) được chế tạo với đủ loại k*ch thước từ bình chứa kh* 100 l*t đến bình chứa kh* 50,000 l*t (có thể lớn hơn nữa theo yêu cầu của quý khách h*ng).
Bình do Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh thiết kế, chế tạo theo quy trình khép k*n. Trước khi xuất xưởng, bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch kh*) đều được th* bền cơ t*nh. bình chứa kh* (bình áp lực, bình t*ch kh*), có hồ sơ kiểm định của cơ quan chức năng nh* nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

Hãy lựa chọn nh* sản xuất, công ty uy t*n để đảm bảo an to*n cho ch*nh bạn v* ch*nh doanh nghiệp của bạn.

bình chứa kh* hóa lỏng 043.9611397


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH - AN TOÀN LÀ SỐ 1!

Mã số thuế: 0 1 0 1 3 4 1 3 6 6
Số đăng ký kinh doanh: 0 1 0 3 0 0 1 9 2 4
Trụ sở ch*nh:Số 23 dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh, H* Nội
Điện thoại: 084-4-3.9610170 - 3.9611397 Fax:084-4-3.9611523
thông tin chi tiết mời bạn v*o: www.noihoidonganh.com <http://www.noihoidonganh.com> - www.thietbiapluc.com.vn <http://www.thietbiapluc.com.vn> - www.vancongnghiep.com.vn <http://www.vancongnghiep.com.vn> - www.aplucdonganh.com <http://www.aplucdonganh.com>
Email: [email protected] <mailto:[email protected]> - [email protected] <mailto:[email protected]>
mua noi hoi o dau tot, mua binh ap luc o dau ha noi