Bulk SMS - Tin nhắn chủ động, kết nối th*nh công

- Chỉ cần 1 giây, thông tin truyền đạt tới h*ng nghìn người
- Đăng ký dễ d*ng - Miễn ph* c*i đặt ban đầu
- Nhanh chóng - Tiện *ch - Chi ph* thấp - Hiệu quả cao
- Hiển thị thương hiệu doanh nghiệp thay cho đầu số nhắn tinViettel trân trọng giới thiệu tới Quý khách h*ng hình thức chăm sóc khách h*ng v* thông tin nội bộ bằng dịch vụ BulkSMS - tin nhắn chủ động.

* Dịch vụ Bulk SMS l* gì?
Bulk SMS l* dịch vụ được cung cấp cho các cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu thông tin nội bộ hay thông tin chăm sóc khách h*ng bằng hình thức g*i tin nhắn trực tiếp tới các thuê bao di động qua mạng viễn thông.

** S* dụng dịch vụ Bulk SMS trong trường hợp n*o?
· Thông tin nội bộ: các Cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp g*i tin nhắn thông báo lịch họp, các hoạt động t*p thể, thông báo văn bản mới, ch*nh sách giá mới, sản phẩm mới, cảnh báo lỗi hệ thống…
· Chăm sóc khách h*ng: Các Cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp nhắn tin chúc mừng khách h*ng nhân ng*y sinh nh*t, ng*y lễ; thông báo các giao dịch t*i ch*nh, thống báo giờ bay, hoãn chuyến bay…thông qua dịch vụ Bulk SMS

*** Tại sao nên lựa chọn Bulk SMS?:

· S* dụng tiện *ch, hình thức linh hoạt phù hợp cho mọi đơn vị:

Cách 1: G*i tin nhắn h*ng loạt qua phần mềm SMS Sender được c*i đặt (miễn ph*) trên Máy t*nh.
Cách 2: Các ứng dụng của dịch vụ được l*p trình c*i đặt sẵn trên SMS Gateway của doanh nghiệp, khi đó tin nhắn sẽ được cung cấp cho khách h*ng một cách tự động ( Cần có nhân viên IT quản trị, l*p trình hệ thống).
- Đặc biệt: Dịch vụ cung cấp tin nhắn hai chiều, khi đó tin nhắn sẽ được cung cấp cho khách h*ng một cách tự động v* khách h*ng có thể truy vấn thông tin theo cú pháp quy định (Cần có nhân viên IT quản trị, l*p trình hệ thống).
· Tiết kiệm, hiệu quả: Doanh nghiệp không tốn kém các chi ph* thiết kế, in ấn phẩm, nguồn nhân lực; giúp doanh nghiệp truyền thông trực tiếp tới đối tượng cần nh*n thông tin.
· Đặc biệt truyền thông được thương hiệu: Tin nhắn g*i tới nhân viên hoặc khách h*ng luôn hiển thị thương hiệu của cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp do đó giúp các đơn vị quảng bá thương hiệu.
· Đăng ký nhanh, đơn giản: Thủ tục nhanh chóng, miễn ph* mọi chi ph* c*i đặt ban đầu v* kết nối dùng th* ngay khi cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp có yêu cầu.

**** Đăng ký s* dụngBulk SMS ở đâu?
Công ty Viễn thông Viettel - Trung tâm Phát triển Nội dung
Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nh* Tiền Phong - Cầu Giấy - H* Nội.

Hotline: (04) - 62692174, Ms.Trang 0966 996 998
Website: http://vfun.vn