Thuê căn số 1602 tòa B chcc Keangnam LandMark Phạm Hùng. Cho Thuê giá rẻ +Nội thất. Ngo*i ra chúng tôi còn có các loại diện t*ch từ 101 m2 đến 172 m2 .Các loại hướng theo yêu cầu của khách h*ng. Dự án đã đi v*o s* dụng, đã đi v*o s* dụng. Cần thuê http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html]Cho thue Keangnam [/url] hãy gọi số : http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html]0989178486[/url] gặp Mr. Ngĩa (trưởng phòng dự án) .Cảm ơn!

http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url] |http://www.vatgia.com/raovat/2589/4906224/ban-chung-cu-keangnam-126m2.html] Keangnam LandMark[/url]