Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Page 1 of 11 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 101
 1. #1
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default cho thuê nh* dù nh* bạt tại h* nội 0987 696 183

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 4. #3
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 5. #4
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 6. #5
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 7. #6
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 8. #7
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 9. #8
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 10. #9
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 11. #10
  Senior Investor
  Join Date
  Apr 2012
  Location
  HCM
  Posts
  9,348
  Feedback Score
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default

  Cho thuê nh* dù nh* bạt không gian 0987 696 183
  Phòng thiết bị Công ty TNHH PHONG VU MEDIA <phongvumedia.com> chúng tôi vừa nh*p mới các loại:
  1.Nh* dù đường k*nh 10m, 13m, 15m, 18m, 20m
  2. Nh* bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
  3. Nh* bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
  ngo*i ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như
  1.Thiết kế v* cho thuê sân khấu
  2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, gi*n không gian
  3.Nh* bạt, nh* dù
  4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
  5.B*n Xuân Hòa +khăn trải b*n
  6.Máy chiếu & font
  gmail: [email protected]
  Quý khách yêu cầu báo giá xin g*i v*o
  Hotline : 0987 696 183
  Address: ,Tầng 3-nh* số 26-ngõ 898 đường láng - đống đa - H* nội
  Wedsite: http://phongvumedia.com <http://phongvumedia.com>
  http://sohoa.biz - Dịch Vụ viễn thông http://dogomynghedongky.com - ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐỒNG KỴ

 12. Sponsored Links
Page 1 of 11 123 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Share |