CÔNG TY ĐIỆN L*NH MINH CHÂU

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ CHUYÊN NGHIỆP T*I BẮCNINH
S*a chữa điện t*, điện lạnh tại Th*nh phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Huyện Gia Bình, Huyện Lương T*i, Huyện Quế Võ, Huyện Thu*n Th*nh,Huyện Tiên Du,Huyện Yên Phong

Nh*n s*a chữa, bảo dưỡng, lắp đặt… tại nh* & cơ quan.
Mr. Đức 0241.385 1010 - 0985 410 259

www.dienlanhminhchau.com - dienlanhbacninh.net
1.SỬA ĐIỀU HOÀ… Mr. Đức 0241.385 1010 - 0985 410 259

S*a máy không chạy, không lạnh, kém lạnh, không nh*n t*n hiệu, hỏng mạch điều khiển, nạp gas, bơm gas, bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ...

2.SỬA TỦ L*NH… Mr. Đức 0241.385 1010 - 0985 410 259

Chuyên s*a tủ lạnh quạt gió các hãng, tủ trực tiếp không lạnh, không hoạt động, thay Block, thay gi*n, nạp gas...

3.SỬA MÁY GIẶT… Mr. Đức 0241.385 1010 - 0985 410 259

Bảo dưỡng, vệ sinh

X* lý lỗi mạch điều khiển máy giặt điện t*, các loại máy cơ Âu, Á...

S*a máy không giặt, không vắt, mất nguồn, chảy nước, tr*n nước, không xả nước, vắt kêu. Nh*n sơn cạp vỏ máy...

4.SỬA BÌNH TẮM NÓNG L*NH… Mr. Đức 0241.385 1010 - 0985 410 259

Bảo dưỡng, súc r*a, kh* cặn...

S*a nhanh các sự cố rò nước, rò điện, không nóng, không lên đèn...

Mua bán h*ng đã qua s* dụng - Giá cạnh tranh

Lắp đặt thiết bị chống gi*t cho các Model bình cũ

5.SỬA LÒ VI SÓNG… Mr. Đức 0241.385 1010 - 0985 410 259

S*a máy mất sóng, không quay, không hoạt động, liệt ph*m bấm, đánh l*a, ch*p cháy, hỏng mạch điện...Cung cấp các loại đĩa thủy tinh mang đến t*n nơi (không t*nh thêm giá dịch vụ).
Uy t*n, tin c*y, chuyên nghiệp...
Mr. Đức 0241.385 1010 - 0985 410 259