Mang chong tham HDPE l* sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm, s* dụng để chống thấm cho công trình, có hệ số thấm rất thấp.

M*ng chống thấm n*y được s* dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh: HDPE có độ bền h*ng trăm năm được s* dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm v* môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu kh* ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm...

Ngo*i ra giải pháp cũng hiệu quả không kém đó l* s* dụng m*ngchống thấm ngượccũng l* giải pháp cho các công trình bị thấm như nó có thể chống thấm tường, chống thấm ngược...


S* dụng lót đáy hồ chứa nước khu công nghiệp: HDPE được s* dụng để tạo ra khu vực hồ chứa nước được kiểm soát trong khu công nghiệp, giúp tạo ra nguồn nước ổn định hay khu chứa nước cô l*p để x* lý với chi ph* thấp.

S* dụng phủ đóng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh: HDPE được s* dụng để phủ đóng bãi chôn lấp rác một cách hợp vệ sinh, nhằm giải quyết các vấn đề môi trường như ngăn nước mưa, thu kh* ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm...

S* dụng trong việc lót đáy v* mái hồ nuôi thuỷ sản: Đây l* một biện pháp hiệu quả nhằm tạo ra một môi trường nuôi được kiểm soát v* hợp vệ sinh, đồng thời chống xói mòn bờ, tiếc kiệm chi ph* v*n h*nh, thu*n tiện thu hoạch.

S* dụng l*m m*ng phủ nổi: Các tấm HDPE với tỉ trọng 0.94 được phủ trên các hồ chứa các chất thải khu chuồng trại chăn nuôi công nghiệp; hầm Biogas, hồ kị kh*...

M*ng chống thấm hdpe dùng trong chống thấm đê, đ*p, kênh mương, tunnel kỹ thu*t, tầng hầm, mái: HDPE được s* dụng để chống thấm đê, đ*p, thuỷ điện, kênh mương, tunnel kỹ thu*t, tầng hầm, mái phát huy khả năng chống thấm v* t*nh chất cơ lý tuyệt hảo của m*ng.

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp sản phẩm m*ng chống thấm HDPE có xuất sứ từ Thái Lan, Đ*i Loan, Trung Quốc,... rất đa dạng. Hãy liên hệ ngay cho An Nam Phát để được cung cấp những thông tin chi tiết v* ch*nh xác nhất.


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ TÍN PHÁT

Hotline: 0982 066 007

Điện thoại: 046 257 3888

Fax: 046 257 3666

Địa chỉ: Số 2/269, Đường Giáp Bát, Ho*ng Mai, H* Nội