muối r*a bát alio, muối alio dùng cho máy r*a bát nh*p khẩu
240,000 VNĐ


Cách dùng:

Muối chuyên dụng d*nh cho máy r*a bát finish được dùng cho Máy r*a bát. Khi s* dụng đổ khoảng 1,2Kg (1 hộp ) v*o khay đựng muối của máy v* đổ thêm 300ml nước. Chú ý đóng chặt nắp khay đựng muối của máy trước khi v*n h*nh máy.