Cho những điều thực tế nhất.
Nguồn: www.khosachnoi.net
Tôi không mơ mộng viễn vông, tôi không bay bổng lãng mạn.
Tôi thực tế.
Nếu cần một sự nghiệp, tôi phải biết cách lát đá con đường dẫn đến th*nh công.
Tôi miệt m*i nhưng không quá chăm chỉ, thông minh nhưng không nên lanh ma.
Tôi học t*p v* rút kinh nghiệm.
Nếu muốn l*p gia đình, tôi cần biết cách xây nh*.
Xây ở đây l* trừu tượng, có nghĩa l* phải lo về t*i ch*nh, tình yêu, các mối quan hệ v* những thay đổi hệ trọng.
Tôi vạch ra kế hoạch cho bản thân, không phải l* 1 bản kế hoạch d*i dằng dặc đầy những t*nh toán chi li.
Nhiều khi chỉ l* những hướng đi nằm trong đầu, những suy nghĩ, v* một v*i thảo lu*n.
Không cần viết ra, nhưng vẫn biết hôm nay phải l*m gì, v* ng*y mai phải chuẩn bị những gì.
Tất cả, theo tôi, đều bắt đầu từ v*t chất.
Tôi phải lo miếng cơm manh áo, trước khi nghĩ đến những món h*ng công nghệ.
V* khi tôi đã có đủ chi ph* cho những công nghệ, trong tôi xuất hiện những nhu cầu cao cấp hơn
Nhu cầu tinh cảm, nhu cầu tự khẳng định mình, nhu cầu được mọi người tôn trọng v* biết đến.
Điếu thực tế nhất,
vì tôi l* con người.
B*i viết l* đoạn tr*ch từ tuyển t*p do tác giả Ms. Trang của website www.khosachnoi.net trình b*y
Đơn vị t*i trợ: nhóm nhân viên Ngân h*ng đến từ www.vaycanhan.com
Chúng tôi gồm nhân viên ACB, VIB, Eximbank, Techcombank.
Rất mong được tư vấn cho các bạn về dịch vụ vay thế chấp - vay t*n chấp - vay nóng.
Xin cảm ơn đã đọc b*i viết n*y. Thân ái.